Tipuri de canalizare

  • Canalizare pentru amenajări hidrotehnice;
  • Canalizare pentru irigații;
  • Canalizare menajeră pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere de pe vatra localităților;
  • Canalizare pluvială pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe vatra localităților, rezultate din precipitații atmosferice;
  • Canalizare unitară pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și apelor pluviale de pe vatra localităților prin intermediul unei rețele unice de canalizare.