Skip to Content

Category Archives: SERVICII

Transport materiale constructii

Pentru a evalua necesitatea dumneavoastra, in vederea oferirii celor mai optime autovehicule de transporti, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail.

READ MORE

Inchirieri utilaje

Pentru a evalua necesitatea dumneavoastra, in vederea oferirii celor mai optime utilaje de constructii, va rugam sa ne contactati telefonic sau prin e-mail.

READ MORE

Incercari de laborator (probe)

Efectuam o gama variata de servicii de colectare proble asfalt, beton, beton armat si Incercari de laborator (gr II) pentru drumuri si materiale de constructii.

 

READ MORE

Consolidari si ziduri de sprijin

Este necesară, in mod obligatoriu, o reexaminare a starii generale a constructiei si, in particular, aelementelor care se vor reface, inainte de inceperea lucrarilor.
Simpla explicare a terminologiei termenilor care fac parte din descrierea temei de proiectare ne pot da oferi o imagine de ansamblu a complexitatii operatiunilor care trebuiesc efectuate atat din punctul de  vedere al proiectarii, cat si din punctual de vedere al punerii in practica a solutiilor adoptate. Astfel:
– Consolidare: refacerea sau innoirea oricărei părţi a construcţiei (a unor elemente sau ansamblu de elemente) in scopul obţinerii unei capacităţi structurale sporite, de exemplu, capacitate de rezistenţă superioară, rigiditate mai mare, ductilitate mai amplă;
– Reparaţie: refacerea sau innoirea oricărei părţi degradate sau avariate din construcţii cu scopul de a obţine acelasi nivel de rezistenţă, rigiditate si/sau ductilitate, cu cel anterior degradării;
– Remodelare: refacerea sau innoirea oricărei părţi a construcţiei avand ca efect schimbarea funcţiunii sau a gradului de ocupare;
– Intervenţie (structurală sau/si nestructurală): concept care include termeni de consolidare, reparaţie si remodelare;
– Reabilitare: refacerea sau innoirea unei construcţii degradate pentru a asigura acelasi nivel al funcţiunii pe care il avea clădirea inainte de degradare.
Proiectantul poate aduce completari sau modificari la prevederile prezentului caiet de sarcini pe tot parcursul executie; acestea devin obligatorii dupa luarea la cunostinta de catre Executant si Beneficiar.
Executantul este obligat sa ia masuri organizatorice pentru realizarea lucrarilor in conditiile de calitate cerute de proiectul de executie, asigurand respectarea prevederilor inscrise in prezentul caiet de sarcini.

READ MORE

Statii de tratare si epurare

Recircularea apei este un proces prin care apa utilizată în cadrul unei folosințe este tratată în vederea îmbunătăților ei calitative și apoi reintrodusă în circuitul de apă al folosinței, în vederea reutilizării.

READ MORE

Retele de apa si canalizare

Tipuri de canalizare

  • Canalizare pentru amenajări hidrotehnice;
  • Canalizare pentru irigații;
  • Canalizare menajeră pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere de pe vatra localităților;
  • Canalizare pluvială pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe vatra localităților, rezultate din precipitații atmosferice;
  • Canalizare unitară pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și apelor pluviale de pe vatra localităților prin intermediul unei rețele unice de canalizare.
READ MORE

Constructii industriale

Soluții constructive
Elementele de construcție ale unei sere sunt elementele structurii de rezistență și elementele de închidere.
Structura de rezistență este formată din fundație, stâlpi și rigle. Materialele din care se realizează trebuie să îndeplinească o serie de condiții și anume: să aibă rezistențe mecanice mari ca să se poată realiza secțiuni mici pentru a duce la umbrirea minimă a suprafeței serei; să aibă o comportare bună la mediul agresiv din seră și anume umiditate mare și conținut ridicat de bioxid de carbon; să permită execuția industrializată.
Lemnul este cel mai vechi material folosit la execuția serelor, dar necorespunzând cerințelor impuse; se utilizează mai ales la serele mici individuale mai ales sub formă de arce din lemn lamelat încleiat sau arce cintru.
Metalul folosit curent este oțelul sub formă de profile laminate, tablă îndoită, bare sau țevi se protejează împotriva coroziunii prin galvanizare și vopsire.

 

READ MORE

Constructii civile

Această clasificare se face în funcție de obiectivele urmărite: proiectare, prescripții tehnice, evidență economică sau statistică, planificarea și organizarea lucrărilor, documentare etc. Omogenitatea clasificării se asigură prin gruparea asemănătoare prin elemente principale comune de proiectare și execuție. În clasificarea funcțională sau după destinație se grupează construcțiile din punct de vedere al cerințelor funcționale și amplasamentului geografic. Din acest punct de vedere construcțiile se împart în clădiri și construcții inginerești. Clădirile sau construcțiile civile, industriale și agricole adăpostesc oameni și alte viețuitoare, activitatea omenească, de intemperiile atmosferice (viscol, ger, vânt, ploaie, arșița soarelui etc.) făcând posibilă adaptarea la mediul geografic atât de variat și cu clime atât de diferite. Construcțiile inginerești sunt toate celelalte construcții, căi de comunicații terestre și pe apă, construcțiile hidrotehnice și subterane, liniile de transport ale energiei electrice etc.

READ MORE

Constructia podurilor

Podul este o construcție, realizată de ingineri constructori, destinată să treacă un obstacol (râu, o vale, căi de comunicații) trecând deasupra acestora.

Podurile se pot construi din beton, zidărie, metal, lemn, coarde, ș.a. . În mare structura podurilor este astfel alcătuită:

  • Suprastructură – partea superioara a podului care preia încărcările de la trafic este alcătuită din calea de rulare și structură de rezistență care sprijină calea de rulare;
  • Infrastructura – partea din pod care preia încărcările de la suprastructura și le transmite terenului, alcatuită din culee și pile;
  • Zona aferentă podurilor – este zona de racordare a podului cu terasamentul, alcătuită din aripi, sferturi de con, plăci de racordare, dren, rampe de acces, ș.a.m.d.
READ MORE

Constructia drumurilor

Astăzi drumurile sunt aproape exclusiv făcute să permită circulația automobilelor și altor mijloace de transport cu roți. În majoritatea țărilor transportul mărfurilor pe drumuri este cel mai des folosit. De asemenea, în majoritatea țărilor dezvoltate, drumurile sunt împărțite în benzi paralele pentru a asigura un trafic intens, liniștit și sigur.

READ MORE