Podul este o construcție, realizată de ingineri constructori, destinată să treacă un obstacol (râu, o vale, căi de comunicații) trecând deasupra acestora.

Podurile se pot construi din beton, zidărie, metal, lemn, coarde, ș.a. . În mare structura podurilor este astfel alcătuită:

  • Suprastructură – partea superioara a podului care preia încărcările de la trafic este alcătuită din calea de rulare și structură de rezistență care sprijină calea de rulare;
  • Infrastructura – partea din pod care preia încărcările de la suprastructura și le transmite terenului, alcatuită din culee și pile;
  • Zona aferentă podurilor – este zona de racordare a podului cu terasamentul, alcătuită din aripi, sferturi de con, plăci de racordare, dren, rampe de acces, ș.a.m.d.